Svenskt Pollen


[row_fluid][span6]Pollenet är insamlat i vår rena sydsvenska natur av honungsbin som blandar in lite nektar och bär hem detta till bikupan i små klumpar på sina bakben. Överskottet skördas direkt från bikuporna när bina har landat. Därefter samlas det färska pollenet in och djupfryses i minst 36 timmar för att avskilja eventuella medföljande mikroorganismer, mm. Det djupfrysta pollenet läggs därefter i torkskåp och torkas ner till en vattenhalt om ca 2-4% för att sedan rensas i rensverk och slutligen vakuumpackas. Pollenet torkas vid en reglerad temperatur, ej överstigande 42 grader, varför det även betraktas som RawFood.

Pollen är binas protein- och mineralkälla. Alla pollensorter innehåller inte naturens alla aminosyror varför det är bra om pollenet innehåller flera färger (betyder att pollen från flera olika växter finns i blandningen) så att man får en mix av de olika proteiner som naturen erbjuder. Även för oss viktiga mineraler och vitaminer tillsammans med enzymer och antibakteriella ämnen hittas i vårt Svenska pollen som enkelt fångas upp av  vår matsmältning. Proteinhalten i blandpollen uppgår normalt till ca 25%.[/span6][span6]Pollenallergiker bör vara försiktiga med att äta pollen men oftast går det bra eftersom det normalt är luftvägarna som är överkänsliga för just pollen men här bör försiktighet iakttagas och om man vill kan man prova med små mängder till att börja med. Små barn, under två års ålder, bör vara återhållsamma med både honung och pollen då botulismbakterier kan förekomma naturligt i de miljöer där bina flyger.

När du har öppnat vakuumförpackningen är det viktigt att pollenet förvaras TORRT och mörkt, exempelvis i en lagom stor glasburk med tätslutande lock.

Beställning sker genom vårt kontaktformulär på sidan ”Beställ pollen”. Ett referensnummer återsänds till din mejladress för betalning via giro. När betalning inkommit sändes paketen med pollen omgående.[/span6][/row_fluid]


Visa vår pollenanalys (PDF)